Filmstöd

Du har valt att söka marknadsstod

Du ska nu fylla i ett webbaserat formulär.
Dina uppgifter kommer att samlas i ett dokument, som du skriver ut och
mejlar tillsammans med angivna bilagor.

1. Val av filmkonsulent
2. Projektet:
  - Titel
  - Genre/kategori/inspelningsteknik/målgrupp
  - Producent(er)
  - Regissör(er)
  - Övr.nyckelpersoner
  - Publikestimat från distributör
3. Manus
  - Manusförfattare
  - Eventuell förlaga
  - Kortsynopsis eller för dokumentärfilm projektbeskrivning (max 400 tecken)
4. Tidigare stöd
  - Annan titel
  - Stödform
  - Belopp
  - Tidigare konsulent(er)
5. Andra finansiärer
  - Finansiär(er)/stödgivare/belopp
  - Bekräftad finansiering i procent
6. Uppgifter om sökande
7. Utskrift


För mer information om konsulenterna, klicka här.