Filmstöd

Du har valt att söka produktionsstöd-Moving Sweden

Du ska nu fylla i ett webbaserat formulär.
Dina uppgifter kommer att samlas i ett dokument, som du skriver ut och
skickar med post eller mejlar tillsammans med angivna bilagor.

Information om produktionsstöd för Moving Sweden hittar du här.

1. Val av filmkonsulent
2. Projektet:
  - Titel
  - Genre/kategori/inspelningsteknik/målgrupp
  - Producent(er)
  - Regissör(er)
  - Övr.nyckelpersoner
3. Manus
  - Manusförfattare
  - Eventuell förlaga
  - Kortsynopsis eller för dokumentärfilm projektbeskrivning (max 400 tecken)
4. Tidigare stöd
  - Annan titel
  - Stödform
  - Belopp
  - Tidigare konsulent(er)
5. Andra finansiärer
  - Finansiär(er)/stödgivare/belopp
  - Bekräftad finansiering i procent
6. Uppgifter om sökande
7. Utskrift


För mer information om konsulenterna, klicka här.